Anunturi PDF Imprimare Email

ORDIN Nr. 8/2018Nr. 174/2018

privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2018

M.Of. nr. 170, Partea I, din 22.02.2018

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11.527/2018 al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și Referatul de aprobare nr. 100.385 din 16.02.2018 al Direcției biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului,

luând în considerare prevederile:

art. 12 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003;

art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare, și art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și viceprim-ministrul, ministrul mediului, emit următorul ordin:

 

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Dănuț Alexandru Potor,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Grațiela Leocadia Gavrilescu

 
Web design by Media Serv